D7:38


(Rubrik:) Eghby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Blekinsta cronehemman     1
           
frelsehemman                    1
1.         Cronehemman 1
            hafuer i byemål 40 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde         17 tunnor
C.        Södregierdet vthsade1       16 tunnor              
D.        Engh til höö                      30 laß

2.         Frelsehemman 1
            hafuer i byemål 29 alna bred
            åker.
B.        Norregierdet vthsäde         9 1/2 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde         9 tunnor              
D.        Engh til 25 laß höö.

E.         Cronevthiord och engh, rentar
            höö 1 såten och b<l>ifuer hö huart
            åhr 1 laß.
           
            Till förbemälte by ähr nödtorftig
            vthmark och någen skog och
            ringa fiske i åen.

(Karttext:)

Leer iord
Måß engh
Leer iord
God hård waldz eng
Stor åen.
Leer iord.
Måß engh.
Skeen waldz eng    

1 D.v.s. vthsäde