D7:39


(Rubrik:) Eghby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Fiätmunna cronehemman   3
1.         Cronehemman 1, kiopt1 til skat-
            thehemman, hafuer i byemål
            40 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde         14 tunnor
C.        Södregierdet vthsade2       10 tunnor              
D.        Engh till höö                      40 las

2.         Cronehemman 1,
            hafuer i byemål 20 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsade2       7 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde        5 tunnor              
D.        Eng till höö                       20 las

3.         Jbidem cronehemman 1,
            hafuer i byemål 20 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde        7 tunnor
C.        Södergierdet vthsäde        5 tunnor              
D.        Engh til höö                      20 laß

            Till ofuan bemälte by ähr någon
            vthmark och skog och ringa fiske i  Lil-
            åen, flere lägenheeter fins der till
            intit.

            En engh transporterat ifrå Hageby,
            som lyder heele byen i Fiätmunda
            till, om 16 laß höö, folio 48, littera
            G.

(Karttext:)

Hard waldz eng.
Lill åen.
Sandblandat iord
Hård waldz engh
Hård waldz eng.
Leeriord
Hård waldz engh.
Hageby ägor        

1 D.v.s. köpt
2 D.v.s. vthsäde
3 D.v.s. vthsäde