D7:40-41


(Rubrik:) Egby sochn.


            Not<a>rum Explicatio
                                                                                              
A.        Boarp cronehemman      2
            Skattehemman    1
            Crone vthiord     1
1.         Cronehemman    1
            hafuer i byemål 31 aln bred åker.
B.        Norregierdet vthsade1         6 tunnor
C.        Wästergierde vthsäde         6 3/4 tunnor              
D.        Engh till höö                       20 laß

2.         Cronehemman jbidem    1
            hafuer i byemål 27 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde          5 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde          5 3/4 tunnor
D.        Engh till höö                       17 laß

3.         Cronevthiord                 1
            hafuer i byemål 7 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde          1 tunnor
C.        Wästergierdet                    1 1/2 tunnor              
D.        Engh till höö                       6 laß

4.         Skattehemman               1
            hafuer i byeskiffte 61 aln
            bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde          12 1/2 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde          13 1/2 tunnor              
D.        Engh till höö                        36 laß

            Till förbemälte Boarp ähr
            nödtorfftigh skogh och vthmark
            och ringa fiske vthi Stor åen.
            Flere lägenheeter fins der till
            intitt.

(Karttext:)

Hård waldz engh
Storåen.
Sand iord
Sand iord
Hård waldz engh ful med berg, backar och skogh.    

1 D.v.s. vthsäde