D7:42


(Rubrik:) Eghby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Linnestorp cronehemman 1
B.        Norregierdet vthsäde          7 1/2 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde          6 1/2 tunnor              
D.        En wreet eller åker i Öster
            engen, vthsäde                   1 1/2 tunnor
E.         Engh med den croneengen som
            rentar 12 penningar til         16 laß
            Någen lägenheet till skogh och någen
            vthmark. Elliest inga flere lägen-
            heeter.

(Karttext:)

Örjordh.
Öriord
Hård waldz engh.
Hard waldz engh
Ör iord