D7:43


(Rubrik:) Eghby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Härkehult cronehemman 1
B.        Norregierdet vthsäde          1 1/2 tunnor
C.        Östergierdet vthsäde           3 1/4 tunnor              
D.        Wäste<r>gierdet vthsäde    3 tunno
E.         Engh till 20 laß höö.
            Nödtorftigh skogh till
            suediefal, timmer giers-
            le och wedebrand.
F.         En vth engh till 8 las
            höö som kommer Torse-
            bo till, fol. 45.
G.        En vtheng till 6 las höö
            som kommer till cronan
            och ähr nyligen skatt lagt till cronan,
            nembligen för 1 pund smör.

(Karttext:)

Star waldz eng
Star waldz engh.
Star waldz eng.
Sanck engh
Öriord
Öriord