D7:44-45


(Rubrik:) Eghby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Krycklekulla cronehemman 1
B.        Norregierdet vthsäde           2 1/2 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde         2 1/2 tunnor              
D.        Östergierdet vthsäde            2 tunno
E.         Engh till 20 laß höö.
            Nödtorfftigh skog till timmer,
            suediefal, gierdsle och wedebrand,
            god vthmark och gott fiske i
            Torsiöen.F.        Torsebo cronehemman        1
G.        Norregierdet vthsäde           2 1/2 tunnor
H.        Östergierdet vthsäde            3 tunnor              
I.          Westergierdet vthsäde         3 tunno
            Een engh till Torsebo til
            8 las höö, fins igen på näst
            förgågne blad sub litera F,
            folio 43.
            Elliest hafuer han eng i begge
            gierden som åhrligen sås til
            8 las höö. Nödtorfftig skog och
            vthmark och gott fiske i Torsion1.            Notarum Explicatio
                                                                                              
K.        Lagnebruna cronehemman  1
L.        Norregierdet vthsäde           1 3/4 <tunnor>
M.       Östergierdet                        3 1/4 tunnor              
N.        Södregierdet vthsäde          1 tunnor
O.        Twå åkrar i engen
            til hafreiord                         3/4 tunno
P.         Engh till 20 las höö.
            Detta hemman hafuer en
            engh wid Norre Lagnebruna,
             folio 50, littera K, till höö    6 laß

(Karttext, s. 45:)

Öriord
Öriord
Hård waldz eng.
Gierdes engh.
Öriord
Betes hage.
Öriord
Tarsen lacus
Gierdes eng
Gierdes engh

(s. 44)

Ör iord
Eng med backar, berg och skog, doch hård wald.
Scala ulnarum

1 D.v.s. Torsiön