D7:46


(Rubrik:) Eghby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Kårarp cronehemman
B.        Norregierdet vthsäde           2 1/4 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde           1 1/2 tunnor              
D.        Westergierdet vthsade1        1 1/4 tunnor
E.         Engh till 18 laß höö.
            Till ofuanbemälte cronehem-
            man ähr nödtorfftigh skog
            och vthmark.            Notarum Explicatio
                                                                                              
NE.     Stäckenäs cronehemman      1/2
F.        Wästergierdet vthsäde          1 1/4 tunnor
G.        Östergierdet vthsäde            1 1/4 tunnor
H.        Een wreet vthsäde                1/2 tunnor
I.         Engh till 12 laß höö.
            Gott fiske i Somen och
            nödtorfftigh skog och
            vthmark.

(Karttext:)

Ör iord
Hård waldz engh full med berg och skogh.
Öriord
Hård waldz engh.
Somen lacus.
Scala ulnarum.    
1 D.v.s. vthsäde