D7:47


(Rubrik:) Egby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Bäck cronehemman        1
B.        Norregierdet vthsäde           3 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde           2 1/4 tunnor              
D.        Östergierdet vthsäde            2 3/4 tunnor
E.         Engh till 14 laß höö.
            Någet fiske watn i Siögarpe siöen,
            nödtorfftig skog och vthmark.F.        Kijshult cronehemman     1/2
G.        Norregierdet vthsäde           1 tunnor
H.        Södregierdet vthsäde           1 3/4 tunnor              
            Någen vthmark och skogh.
            Eng hafuer han ingen vthan huad
            han kan få i Sädes gierdet, 2 eller 3 laß.

(Ingen karttext.)