D7:48-49


(Rubrik:) Eghby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Haghby skattehemman   2 halfue.
            Cronevthiord 1, frelsevthiord 1.
1.         Skattehemma<n>  1/2, hafue<r> i byemål 26 alna bredh åker.   
B.        Östergierdet vthsäde            9 1/2 tunna
C.        Westergierdet vthsäde         9 tunnor              
D.        Engh till 26 laß höö.

2.         Skattehemman 1, hafuer i byemål 24 alna bred åker.   
B.        Östergierdet vthsäde            8 1/2 tunna
C.        Wästergierdet vthsäde         8 tunnor
D.        Engh till 24 laß höö.

3.         Crone vthiord    1, kiöpt till skattejord.

4.         Jbidem frelse vthiord 1
            Hafua både vthiorder tilsammans i byemåll 22
            alna bred åker. Effter ingen wiste att berätta huru
            stor huar ähr för sig, ähre de för den skul i hopa förde.   
B.        Östergierdet vthsäde            7 3/4 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde         7 tunnor
D.        Engh till 20 laß höö.

E.        Vthi denne eng hafuer Jungby 6 tegar til 3 las höö,
            Lindestorp 6 teegar til 3 las höö, skattegården i Ry-
            kelsby en teeg til 1 las höö, huardera Hageby gården
            6 laß, frelse och cronevthiorden 4 las tilsammans.
F.         En eng til Prestegården i Egby till 2 las höö.
G.        En eng till Fiätmunna till 16 las höö,
            folio 39, littera G.

            Till förbemälte Hageby ähr nödtorfftigh skogh och vthmark
            och någet fiske i Storåen.

(Karttext:)

Fiätmunna ägor
Leerblandat iord  
Leer blandat iord
Storåen.
Leer blandat iord                             
Leerblandat iord
Leer blandat iord
Hård waldz engh.
Hård waldz engh
Hård waldz engh.                                                                                                                    
Scala ulnarum.