D7:50


(Rubrik:) Eghby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Lagnebruna cronehemman.
B.        Norregierdet vthsäde           3 tunnor
C.        Östergierdet vthsäde            2 1/2 tunnor
D.        Södregierdet                       3 3/4 tunnor
E.        Engh till 20 laß höö.
            Nödtorfftigh skogh och vthmark och
            någet fiskewatn, flere lägen heeter
            fins der till intit.
F.         En engh till Söder Lagnebruna
            til höö                6 laß,
            folio 44.

(Karttext:)

Ör iord
Öriord
Hård waldz engh.
Skierf öriord
Hård waldz engh.
Scala ulnarum