D7:51


(Rubrik:) Rinna sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Brusarp skattehemman  1/2
B.        Norregierdet vthsäde           12 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde           13 tunnor
D.        Engh till höö 24 laß.

            Någen skog och vthmark.
            Detta hemman hafuer en skatte vth-
            iord i Lunna, folio 179. Denna
            vth iord hafuer i byemåll 7 1/2 aln
            i Lunna ägor.
            Vthsäde i    Östergierdet      2 1/4 tunna
                              Wäster gierdet   2 1/8 tunna
            Engh till 4 laß höö.
            Detta hemma<n> hafuer en vthiord i Säresta,
            folio 67, och hafuer der i byemåll 5 alnar.
            Vthsäde i    Öster gierdet     2 tunnor
                              Wäster gierdet   2 tunnor
            Eng till 5 laß höö.

(Karttext:)

Hård waldz eng.
Lind
Öriord
Hård waldz engh.
Öriord
Hård waldz

(Annan anteckning, senare hand:)

Författad år 1639 af Johan Larson Groth