D7:52-53


(Rubrik:) Rinna sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Rinna     skattehemman 2
                         cronehemman
1.         Cronehemma<n>          1
            hafwer i byemål 6 stenger.
B.        Östergierdet vthsäde                    12 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde                 9 3/4 tunnor
D.        En åker i huardera gierdet en ähr  1/4 tunnor
E.        Engh til höö                                  20 laß
G.        Den andre vthiord eller åker ähr    1/2 tunnor

2.         Skattehemman jbidem                  3/4  
            Byemål 5 stenger Store bordet och 2 sten-
            ger Lille bordet.
B.        Östergierdet vthsäde                    14
C.        Wästergierdet vthsäde                 12 tunnor
E.        Engh til höö                                  22 laß

3.         Skattehemman jbidem                  3/4  
            Byemål Store bordet 5 1/2 stå<n>gh
            Lille bordet               3 stenger 
B.        Östergierdet vthsäde                    17 tunnor
C.        Wästergierdet                              12 tunnor
E.        Engh til höö                                  26 laß

4.         Cronehemman jbidem  1
            Byemål 5 stenger.
B.        Östergierdet                                10 tunnor
C.        Westergierdet vthsäde                 9 tunnor
E.        Engh til höö                                 18 <lass>

5.         Crone heman              1/2
            Byemål 3 stenger bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde                    6 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde                 4 tunnor
E.        Engh til höö                                 14 laß

6.         Cronehemman             1/2
            Byemål 4 stenger.
B.        Östergierdet vthsäde                    8 tunnor
C.        Westergierdet vthsäde                 6 tunnor
E.        Engh til höö                                 16 laß

F.         Rinna kyrka.

            Till Rinna by ähr någen skogh
            och vthmark och fiskewatn i
            Rinna siöen.

7.         Cronevthiordh             1   räntar sex ??? korn
            Byemål 2 stenger.
B.        Östergierdet vthsäde                    4 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde                 2 1/3 tunna
E.        Engh til höö                                 5 laß

            Skatte gården här i Rinna, nummer 3,
            hafuer en vthiord i Säresta, folio
            67, nummer 2, hafuer der i byemåll
            5 alnar bred åker.
            Vthsäde i    Öster gierdet    2 tunnor
                              Wäster gierdet  2 tunnor
            Engh till 5 laß höö.

(Karttext:)

Hård waldz engh.
Sånd blandhat jordh.
Sand och ör iord.
Sand och ör iord
Helgen lacus
Såndh och örjord
Sånd jord
Sand och ör iord
Såndh jord
Sånd och örjord.
rinna lacus.
Såndh jord
Hård waldz engh