D7:56-57


(Anteckning:)

Nota Bene   Här skulle
                   Härsta komma.

(I övrigt blank sida)