D7:58


(Rubrik:) Rinna sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Abbetorp cronehemman       1
B.        Norregierdet vthsäde             9 tunnor
D.        Södregierdet                         11 tunnor
E.         Lille gierd<e>t vthsäde          4 tunnor
F.         Tomptan vthsäde                  2 tunnor
G.         Engh till 30 laß höö.
             Detta hemman hafuer engh i Huarnäs
             engh [engen] till 6 laß höö, folio 158, littera A.

(Karttext:)

Hård waldz engh.
Dung iord
Dung iord
Sånd jordh
Dungiord
Scala ulnarum