D7:59


(Rubrik:) <Rinna s>ochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Ermstorp cronehemman       1
B.        Östergierdet vthsäde             4 1/2 tunnor
C.        Westergierdet vthsäde          3 3/4 tunnor   
D.        Engh till höö                         20 laß  
            Någen skogh och vthmarck, elliest
            och någet fiske watn vthi Lill-
            åhen.

(Karttext:)

Skeen waldz engh.
Hård waldz engh.
Lill åen.
Sand iord
Sand iord
Skeen waldz engh