D7:6-7


(Rubrik:) Hälgona sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Fållinge cronehemman    2
            Frelsehemman 3, vthiorder 6.
1.         Cronehemman 1.
            Byemål Lille borde 32 alna, Storebordet     50
            alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde med både borden       15 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde med begge borden   15 tunnor
D.        Engh till höö                                                30 laß

2.         Cronehemman.
            Byemåll 50 alna bred åker med begge
            borden, huart bordet 25 alna.
B.        Östergierdet vthsäde                                   9 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde                                9 tunnor
D.        Engh till höö                                               18 las

3.         Frelsehemman.
            Byemåll 50 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde                                   9 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde                                9 tunnor
D.        Engh till höö                                               24 laß

            Notarum Explicatio
                                                                                              
            Fållinge.
4.         Frelse. Drakebordet.
            Byemål 25 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde                                   4 1/2 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde                                4 1/2 tunnor
D.        Eng till höö                                                 8 laß

5.         Bråns bordet byemål 64 allna
            bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde                                   12 tunnor
C.        Wästergierdet vthsade1                               12 tunnor
D.        Engh till höö                                                8 laß

6.         Vthiord      1
            Byemål 50 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde                                   9 tunnor
C.        Wästergierdet vthsade2                               9 tunnor
D.        Engh till höö                                               18 laß

7.         Cronevthiord    1
            Byemål 25 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde                                   4 1/2 tunnor
C.        Wästergierdet                                             4 1/2 tunno
D.        Engh till                                                      8 laß höö

8.         En vthiord til Wadstena
            hospital, byemål 25 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde                                   4 1/2 tunnor
C.        Wästergierdet vthsade3                               4 1/2 tunnor
D.        Engh till höö                                                8 laß

9.         Frelse vthiord 1 ähr lijka i alle
            lägenheeter med nästskrefne
            vthiord.

4.         Till Fållinge ähr nödtorfftig
            någon skogh och vthmark.

En vthiord till Fållinge belägen i Marsta folio 195
och deer i byemåll 7 1/2 aln bred åker.
Vthsäde i     Norregierdet         5 tunnor
                   Sodregierdet         4 tunnor
Engh till 4 laß höö.

w. Numero 6 ähr och tuenne vthiordher, en skatte och
    en crone vthiord, kallas Jöns Skräddares jord.
    Huardera jordhen ähr 3 fierdhelåtter eller 25 alnar
    i byemåll. Vthsädhe 4 1/2 tunna åhrlighen.
    Engh till höö                            8 laß

NB. H ähr trenne vthiordher, tuå skatte
       och en crone vthiordh, skatte vthiordherna
       lydha Oluf Håkenson till och ähr 4 1/2 fierdhelått
       eller 39 alnar. Vthsädhe 7 1/2 tunna.
       Cronevthiordh 1, byemål 3 fierdhelåtter eller 25 alnar.
       Vthsädhe 4 1/2 tunna.
       Denne vthiord hafuer warit för skatte iordh i
       mångha åhr och ähr nu igen wunnen till cronan och hafver
       warit ödhe förd i cronanes jordhebook.

(Karttext:)

Muliord
Suart mylla
Lind
Sand iord
Suartmylla
Lind
Muliord
Hård waldz engh
Hård waldz engh
Faalsbergz ägor proxime
Skirna fluvius
Faalsbergz ägor proxime                                                                   

1 D.v.s. vthsäde
2 D.v.s. vthsäde
3 D.v.s. vthsäde