D7:60


(Rubrik:) Rinna sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Jerslät skattehemman 3/4, cronehemman 1 1/2, frelsehemman 1
1.         Skattehemman               3/4
            hafuer tuene bord, Lille och Store bordet, byemål
            på Store bordet 27 alna bred åker, Lille bordet
            16 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde på bägge borden 31 tunnor
C.        Södregierdet på bägge borden              24 tunnor   
D.        Engh till höö                                         30 laß  

2.         Cronehemman                                     1
            hafuer i byemåll 24 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde                            14 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde                            10 tunnor
D.        Engh till höö                                         16 laß höö
            Detta hemman hafuer en vthiord i Liungstorp, folio 71, nummer 3,
            vide NB vthi denna columna.

3.         Cronehemman                                      1/2
            hafuer i byemål 12 alnar bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde                            7 tunnor
C.        Sodre1 gierdet vthsäde                         5 tunnor
D.        Eng til höö                                            8 laß
            Detta hemman hafuer en crone vthiord Liungz torp, folio 71,
            och finnes hijt transporterat, vide AN.

4.         Frelsehemman                                      1
            hafuer i byemåll 14 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde                            8 tunnor
C.        Sodre2 gierdet                                      7 tunnor
D.        Engh till höö                                          9 laß

NB.     Notandum en crone vthiord i Liungztorp, brukas till
            cronegården thär i Jerslät  nummer 2, hafuer i byemåll i
            Liungstorp, folio 71, 12 alnar i byeskiffte.
            Vthsäde i    Norregierdet                      3 1/4 tunna   
                              Södregierdet                      3 tunnor          
            Engh till 6 laß höö.

AN.     Vthiord till 1/2 crone garden numero 3 här i Järslät
            ähr belägen i Liungstorp, folio 71, numero 4, hafuer
            i byemåll 6 alnar bred åker.
            Vthsade3 i  Norregierdet                      1 1/2 tunna   
                              Södre gierdet                     1 1/4 tunna
            Engh till höö                                         3 laß

(Karttext:)

Sånd jord
Sandiord
Hård waldz eng
Suart mylla, något sånd blandat jord.
Hård waldz engh.
Sånd blandatt jord.
Sånd jord.
Sånd jord.
Hård waldz eng
Sånd blandat jordh
Scala ulnarum.                     
1 D.v.s. Södre
2 D.v.s. Södre    
3 D.v.s. Vthsäde