D7:61


(Rubrik:) Rinna sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Lwsebo cronehemman    1
B.        Norregierdet vthsäde       2 tunnor
C.        Södregierdet vthsade1     3 tunnor   
D.        Westergierdet vthsäde     1 1/2 tunnor
E.         Engh till höö                    16 laß
            Nödtorfftigh skogh och vthmark.
            Detta hemman ett elackt heelgierdz-
            hemman.

(Karttext:)

Skeen waldz engh
Skeenwald engh
Scala ulnarum.(Nästa sida)

(Rubrik:) Rinna sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Stenstorp skattehemman 3/4
B.        Norregierdet vthsäde       15 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde       17 tunnor   
D.        Engh till höö                     30 laß
E.         Beteshaghe ful med bergh och
            skogh.
            Nödtorfftig skogh, vth mark
            och någet litit fiskewatn.
            Detta hemman hafuer en skatte vthiord
            Liungztorp, folio 71, nummer 5,
            och hafuer der i byemåll 6 alnar
            bred åker.
            Vthsäde i        Norregierdet 1 1/2 tunna
                                  Södregierdet 1 1/4 tunna
            Engh till höö                        3 laß

(Karttext:)

Hård waldz engh
Sand iord
Skeen waldz eng
Öriord
Såndblandat jord
Hård waldz eng.
Öriord.
Lilla åen. 
1 D.v.s. Vthsäde