D7:62-63


(Rubrik:) Rinna sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Kimme cronehemman      2 1/3
                        Crone vth iord     1
1.         Cronehemman jbidem
            hafuer i byemål tuenne bord, Lille och Store bordet.
            Store bordet 40 alnar bred åker, Lille bordet 20 alnar
            bred åker.    
B.        Norregierdet vthsäde med Lille och Storebordet  13 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde med Lille och Store bordet 9 7/8 tunnor   
D.        Engh till höö                    10 laß

2.         Cronehemman jbidem
            ähr lijka vthi quantitet och qualitet med
            näst skrefne och alla des requisitis.

3.         Cronehemman jbidem     1/3
            hafuer i byemåll 20 alna bred åker.    
B.        Norregierdet vth säde      4 tunnor
C.        Södergierdet vthsäde       3 1/8 tunnor   
D.        Engh till höö                    3 1/2 laß

4.         Crone vthiordh                1
            brukas till Licka1 och hafuer i byemål
            20 alna bred aker2 och ähr lika i alle lägenheter
            med nästförskrefne 1/3 hemman.

            Till offwan bemälte Kimme ähr någen
            skog och god vthmark och litit fiskewatn i
            Lille åhen.

(Karttext:)

Backar.
Såndblandat jord
Backe
Sand iord
Sand iord
Såndjord.
Sånd jord.
Elack skeen waldz engh
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Lycka
2 D.v.s. åker