D7:64


(Rubrik:) Rinna sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Lycka cronehemman        1
B.        Norregierdet vthsadet1     5 tunnor
C.        Södergierdet vthsäde       7 tunnor
D.        En wreet vthsäde             2 tunnor
E.        Engh till höö                     15 laß

            En vthiord fins igen på dett an-
            dra bladet, numero 4, folio 63,
            som här till brukas och bergas.
            Någhen skog, vthmark och fiskewatn
            vthi Lille åhen.
           
            Vthjorden ähr hijt transporterat och hafwer
            i byemåll i Kijme 20 alnar.
            Vthsäde i        Norregierdet         4 tunnor
                                  Södre gierdet        3 1/8 tunna     
             Engh till höö                               3 1/2 laß

(Karttext:)

Sånd blandat jord.
Hård waldz engh
Sand iord
Hård waldz engh
Sånd blandat jord
Hård waldz engh
Scala ulnarum.          
1 D.v.s. vthsäde