D7:68


(Rubrik:) Rinna sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
1.         Slättan cronehemman             1/2
A.        Vthsäde i   Norregierdet       5 tunnor
B.                          Östergierdet       5 1/8 tunna
C.        Engh till 16 laß höö, jngen skogh eller
            vthmark.2.         Slättan cronehemman            1/2
D.        Vthsäde i   Östergierdet        3 3/4 tunna
E.                          Sodregierdet1      4 1/2  tunna
F.         Engh till 14 laß höö.
            Jngen skog eller vthmark.

(Karttext:)

Sand blandat jord.
Gierdes eng
Hårdwallz eng med skog vthi
Sånd blandat jord
Såndblandat iord
Gierdes engh
Såndjord.
Hårdwaldz engh.
Scala ulnarum.

(Annan anteckning, annan hand:)

Författad år 1639 af Johan Larson Groth.

1 D.v.s. Södregierdet