D7:69


(Rubrik:) Rinna sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.         Torpa cronehemman            1
                      frelsehemman              1

1.         Cronehemman                       1
             hafwer i byemål 12 alna
             bred åker.      
B.         Norregierdet vthsäd<e>        7 tunnor
C.         Södergierdet vthsäde            5
D.         Wret vthsäde                        1 1/2 tunna
E.         Engh till höö                          10 laß

2.         Frelsehemman                       1
             Byemål 12 alna bred åker.      
B.         Norregierdet vthsäde            7 tunnor
C.         Södregierdet vthsäde            5 tunnor
D.         Wreeten vthsäde                   1 1/2 tunnor
E.         Engh till hoo1                         10 laß

             Denne by hafuer elack både åker
             och engh och lijten skog och vthmark.

(Karttext:)

Elack öriord och sand iord
Elack ör och sand iord
Elack skeen waldz engh med berg och backar.

1 D.v.s. höö