D7:70-71


(Rubrik:) Rinna sochn


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.         Liungztorp cronehemman      1 1/2
             Cronevthiorder 2, skatte vthiord 1
             och en skatte vthiord som ähr belägen i ser-
             deles flåtter.

1.          Cronehemman                      1
             hafuer i byemål 26 alna Lille bordet
             och Store bordet 57 alna bred åker.      
B.         Norregierdet vthsäde med bade1 borden
                                                                         21 tunnor
C.         Södergierdet vthsäde med Lillebordet  20 tunnor       
D.         En särdeles flått i Norregärdet              4 tunnor
E.         Flåtter i Södregierdet                             2 tunnor
F.         Engh till höö                                          26 laß

2.          Cronehemman jbidem           1/2
             Byemål 12 alna bred åker.
B.         Norregierdet vthsäde                             3 1/4 tunnor
C.         Södergierdet vthsäde                             3 tunnor
G.         Serdeles flåtter i Norregärdet vthsäde   1 1/2 tunnor
H.         Serdeles flåtter i Södregärdet vthsäde   4 tunnor
F.         Engh till höö                                           6 laß

3.          Crone vtiord                         1
             brukas til cronegården i Jerslät, folio 60, nummer 2,  
             hafuer i byemål 12 alna bred åker
             och ähr lijka stor med näst skrefne halfue
             cronegård i alla lägenheeter vndan-
             tagandes dee serdeles flåtterna.

4.          Crone vthiord                        1
             brukas till den halfue cronegården
             i Jerslät, hafuer i byemål 6 alna  
             bred åker, folio 60.
B.         Norregierdet vthsäde                             1 1/2
C.         Södergierdet vthsäde                             1 1/4 tunnor
F.         Engh till höö                                           3 laß

5.          Skatte vthiord                       1, folio 61
             Till Stenstorp byemål 6 alna bred
             åker och är så stor som näst skrefne
             lilla croneiord i alla qualiteter, nummer 4.

I.           Skatte vthiord                       1
             Serdeles slåtter i begge gierden och
             kallas Giällestorps flåtter.
I.           Norre gierdet                                        3 1/2 tunnor
K.         Södre gierdet vthsäde                            1 1/2 tunnor

             Till ofuan bemälte by ähr någen skog och
             vth mark.

(Karttext:)

Backar
Sånd jord
Såndjord.
Sand jord
Sand iord
Sånd jordh
Sand iord
Liten siö
Sånd jord.
Skeen waldz engh.
Skeen waldz engh med skogh och någre bergh vthi.
Scala ulnarum.        
1 D.v.s. både