D7:73


(Rubrik:) Åsbo sochn


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.         Lindhult cronehemman 1/2
             hafuer 3 gierden och
             sår åhrligen tuenne
             och det tredie ligger
             i träde.
B.         Norregierdet vthsäde    1 1/4 tunnor                   
C.         Östergierdet                 1 1/2 tunnor
D.         Westergierdet               2 tunnor
E.          Engh till höö                 14 laß
             Skogh och vth mark
             någen effter nöd-
             torfften, flere lägen-
             heeter fins intit.            Notarum Explicatio
                                                                                              
F.         Staffansbo cronehemman 1
             hafuer trij gierden och
             tuenne sås årligen.
G.         Norregierdet                3 1/2 tunnor                  
H.         Östergierdet  vthsäde   2 tunnor
J.          Mellangierdet               3 1/4 tunnor
K.         Engh till höö                 20 laß
L.          Sågeqwarn.
             Skog och vthmark
             til nödtorfften.

(Karttext:)

Oriord1
Öriord
Kiär eng
Sand iord
Lille åen
Sandiord
Hård waldz engh.

1 D.v.s. Öriord