D7:74-75


(Rubrik:) Åsbo sochn   (Senare tillskrivet: Göstringz härad)


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.         Sättra cronehemman    1/2
B.         Norregierdet vthsäde   1 tunna                  
C.         Mellangierdet vthsädet 2 1/2 tunnor
D.         Södergierdet vthsäde   1 1/2 tunnor          
E.          Engh til 14 laß höö.
             Nödtorfftigh skog och vthmark.F.          Kårap cronehemman   1
G.         Norregierdet                4 1/2 tunnor                  
H.         Mellangierdet vthsäde  3 tunnor
J.          Södregierdet                2 1/2 tunnor
K.         Engh till höö                 20 laß 
             Nödtorfftigh skogh, vthmark och fiske-
             watn vthi åen om wåren.L.          Hultekijll cronehemman  1
M.         Norregierdet vthsäde     5 tunnor                  
N.         Mällangierdet vthsäde     4 tunnor
O.         Södregierdet vthsäde      4 1/2 tunnor
P.          Engh till höö                   30 laß 
             Skog och vthmark effter nöd torfften.Q.         Prestens engh til Åsbo preste-
             gård till höö                    6 laß 

(Karttext:)

Skeen waldz eng
Öriord
Vthi denna eng hafuer Hultekijl och Kårap huar sin half part och gå i tegeskifte
Skeenwaldz eng.
Sand och öriord
Sand iord
Sand iord
Sand iord
Sand iord
Sand iord

(Senare anteckning:)

Johan Larsson Grot 1639