D7:76


(Rubrik:) Åsbo sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Flathult cronehemman   1
B.        Norregierdet                 4 1/2 tunnor                 
C.        Mellangierdet                2 1/2 tunnor
D.        Södregierdet                 3 1/4 <lass>
            Engh hafuer denne gård
            jngen vthan en moße
            bort i skogen til             8 las höö
            Nödtorfftig skog och vthmark.            Notarum Explicatio
                                                                                              
AB.      Föremo cronehemman  1
F.         Norregierdet vthsäde    4 tunnor                 
C.        Mellangierdet vthsäde   3 1/2 tunnor
D.        Södregierdet                 3 tunnor
I.          Engh till höö                 16 laß
            Nödtorfftigh skogh och vth mark.
            Någet litet fiske om wåren vthi åen.

(Karttext:)

Öriord
Öriord
Öriord.
Sånd iord
Såndh iord
Sånd jord
Skeen waldz engh

(Senare anteckning:)

Johan Larson Groth 1639.