D7:77


(Rubrik:) Åsbo sochn


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Döörhult cronehemman  1/2
B.        Norregierdet vthsäde      2 tunnor                 
C.        Mellangierdet vthsäde     2 tunnor
D.        Södergierdet vthsäde      2 tunnor
E.         Engh till höö                   14 laß
            Nödtorfftigh skog til tim-
            mer och swediefall, god vth-
            mark.F.        Påfuelbo cronehemman   1/2
G.        Östergierdet                   1 1/2                 
H.        Westergierdet vthsäde    2
D.        Södre gierdet                 2
K.        Engh till höö                   14 laß
            Nödtorfftigh skog och vthmark.

(Karttext:)

Sand iord
Sand iord
Sand iord
Hård waldz eng ful med steen och bergh.
Lille åen
Örjord
Ör iord
Hård waldz engh.
Örjord