D7:78-79


(Rubrik:) Åsby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Tuddebo cronehemman 1
B.        Norregierdet vthsäde      3 tunnor                 
C.        Mellangierdet vthsede     2 tunnor
D.        Sodregierdet1 vthsäde     2 tunnor
E.         Engh till höö                   20 laßF.         Bötinge cronehemman    3
            halfue hemman, lijka stora.
            Vth iorder                       2   
1.         Cronehemman                 1/2
            hafuer i byemål 10 alna
            bred åker.
G.        Norregierdet vthsäde       5 tunnor
H.        Södregierdet vthsäde       4 3/4 tunnor
I.          Engh till höö                    16 laß
K.        En vth engh, rentar 4 öra
            gott mynt, och blifuer der höö
            til                                    1 1/2 laß

2.         Bötinge cronehemman     1/2
            ähr lijka stort med näst skref-
            ne hemman i alla quali-
            teter och qwantiteter.

3.         Jbidem cronehemman      1/2
            ähr och lijka stort med det
            första eller andra hemman
            vthi alle legenheeter.
            Nödtorfftig skogh och vthmark
            och någet fiskewatn vthi både
            åerne.L.         Pastoris vth engh i
            Åsbo til höö                    4 laß

(Karttext:)

Leeriord
Stor åen
Leriord
Leer jord
Skeen waldz engh
Skeen waldz engh
Lill åen.
Skeen waldz engh.
Hård waldz engh
Lill åen.
Hård waldz engh.
Örjord
Sken waldz eng
Hård waldz engh.
Örjord.
Ör iord                       
1 D.v.s. Södregierdet