D7:8-9


(Rubrik:) Hälgona sochn


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Wistena skattehemman      1/2
            Cronehemman.
1.         Skattehemman     1/2 hafuer i bye-
            skiffte 8 stenger bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde       12 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde    12 tunnor
D.        Engh till höö                    24 laß

2.         Cronehemman
            hafuer i byemål 4 stenger bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde       6 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde    6 tunnor
D.        Engh till höö                    12 laß

3.         Lille bordet ibidem byemål 3 stenger
B.        Östergierdet vthsäde       4 1/2 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde    4 1/2 tunnor
D.        Eng till höö                     9 laß

4.         Cronohemman   1
            Byemål 5 stenger bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde       7 3/4 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde    7 3/4 tunnor
D.        Engh till hoo1                  15 laß

5.         Cronehemman   1
            Byemål 9 stenger bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde       13 tunnor
C.        Wästergierde vthsäde     13 tunnor
D.        Engh till höö                    26 laß

            Notarum Explicatio
                                                                                              
6.         Cronehemman   1
            Byemål Store bordet 5 stenger.
            Lille bordet 4 stenger bred åker
            och ähr lijka i alle qualiteter och
            quantiteter med nästskrefne
            cronehemman, nummer 5.

7.         Crone vthiord förlänt Wadste-
            na hospital, byemål 2 stenger.   
B.        Östergierdet vthsäde       3 tunnor
C.        Wästergierde vthsäde     3 tunnor
D.        Eng til höö                      6 laß

8.         Cronehemman   1/2
            Byemål 3 stenger bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde       4 1/2 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde    4 1/2 tunnor
D.        Engh till höö                    9 laß

9.         Cronehemman    1 förlänt Wastena
            hospital, byemål 6 stenger.   
B.        Östergierdet vthsäde       9 tunnor
C.        Wäster gierdet vthsäde   9 tunnor
D.        Engh til höö                    18 laß

            Notarum Explicatio
                                                                                              
10.       Wistena cronehemman   förlänt
            Wastena hospital, byemål 6 stenger
B.        Östergierdet vthsäde       9 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde    9 tunnor
D.        Engh till höö                    18 laß

11.       Cronehemman   1/2
            hafuer i byemål 4 stenger.
B.        Östergierdet vthsäde       6 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde    6 tunnor
D.        Engh till höö                    12 laß

12.       Vthiord    1 pastoris i Skäninge.
            Byemål 3 stenger.
B.        Öster gierdet vthsäde      4 tunnor
C.        Wäster gierdet vthsäde   4 tunnor
D.        Engh til höö                    8 laß

            Till förbemälte Wistena ähr nödtorfftigh
            vthmark, doch ringa skogh.

E.         En vthengh til 2 laß höö, bergas
            til Skiäning[r]e stad.
F.         En vth engh till 4 laß höö, bergas
            och till Skiäninge.
G.        Tuå åkrar i Östergierdet, vthsäde 4 tunnor
H.        En vthengh, rentar 5 ??? gott mynt,
            till höö                            8 laß
I.          En frelse eng till 5 las höö.
K.        En frelseeng till 5 las höö.
L.         En eng, säges wara skatteiord som
            Tore Person bergar, till höö 6 las.

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Hård waldz eng
Hard waldz engh.
Suart mylla.
Betes wald eller lind.
Betes wald.
Suartmylla
Beteswald.
Hard waldz eng                                          
1 D.v.s. höö