D7:80


(Rubrik:) Åsbo sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Slästorp cronehemman   1/2
B.        Norregierdet vthsäde      2 tunnor                 
C.        Östergierdet vthsäde       2 1/2 tunnor
D.        Wastergierdet1 vthsäde   1 1/4 tunnor
E.         Engh till höö                   15 las
            Nödtorfftigh skog och vthmark.


F.         Blåbergh cronehemman  1/2
G.        Norregierdet vthsäde      1 tunnor                 
H.        Östergierdet                    1/2 tunnor
I.         Westergierdet                       1/2 tunnor
K.        Engh till höö                    4 laß

(Karttext:)

Ör iord
Hård waldz engh.

(Senare blyertsanteckning:)

??? - författad 1639 af Johan Larsson Gro<th>   

1 D.v.s. Wästergierdet