D7:81


(Rubrik:) Åsbo sochn. (Senare blyertsanteckning: Göstring härad)


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Sanden cronehemman     1
B.        Norregierdet vthsäde      3 tunnor                 
C.        Östergierdet vthsäde       2 tunnor
D.        Westergierdet                 2 tunno
E.         Engh till höö                   18 laß
            Någen skog och vth mark till
            nöd torfften.

(Ingen karttext)

(Senare blyertsanteckning:)

Johan Larsson Groth 1638 <...> 39