D7:82-83


(Rubrik:) Åsbo sochn


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Holmshult cronehemman 1/2
B.        Norregierdet vthsäde      4 tunnor                 
C.        Södregierdet vthsäde      4 tunnor
D.        Engh till höö                   12 laß
            Någen skogh och vthmark til
            nödtorfften.E.        Eek cronehemman           1/2
F.        Norregierdet vthsäde      2 tunnor                 
G.        Mellangierdet                 2 3/4 tunnor
H.        Södregierdet                  1 1/2 tunnor
I.         Engh till höö                    18 laß   
            Någen skogh och vthmark till
            nödtorfften.K.       Wijsäter cronehemman    1/2
L.        Norregierdet vthsäde      4 1/4               
M.       Sodregierdet1 vthsäde    4 1/2
N.        Engh till höö                   16 laß   
            Någen skogh och vthmark til
            nöd torfften.

(Karttext:)

Leeriord
Leeriord
Skeenwals eengh
Sand iord
Ör iord
Hård waldz engh.

1 D.v.s. Södregierdet