D7:84


(Rubrik:) Åsbo sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Rosen daal cronetorp
            rentar 1 daller koperpenn[in]inger
B.        Vthsäde                          1/2 tunnor                 
C.        Engh till 4 laß höö.
            Flere lägenheter fins der till
            intit.

(Ingen karttext.)(Andra sidan)

(Rubrik:) Åsbo sochn


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Baltorp cronehemman     1/2
B.        Norregierdet                   4 3/4 tunnor                 
C.        Östergierdet vthsäde       5 1/4 tunno
D.        Engh till höö                    24 laß
E.         Lind i gierden.
            Nödtorfftigh skog och vthmark.

(Karttext:)

God hård waldz eng
Leer iord
God hård waldz eng.
Ler iordh