D7:85


(Rubrik:) Åsbo sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Friggestorp cronehemman 2
1.         Cronehemman                  1
            hafuer i byemål 20 alna bred aker1.
B.        Östergierdet vthsäde         9 tunnor                 
C.        Wästergierdet vthsäde      7 tunno
D.        Engh till höö                     18 laß
            Vthmark och skogh effter nödtorfften.

2.         Jbidem cronehemman      1
            Lika stort i quantitet och qualitet med näst-
            skrefne hemman.E.         Kårby cronehemman        1/2
F.        Östergierdet vthsäde         4 tunnor                 
G.        Westergierdet vthsäde      4 tunno
H.        Engh till höö                     14 laß
            Lithen skog och vthmark.

I.          En vtheng rentar ett såtan höö och der
            på bekomma 4 såtan.

(Karttext:)

Leer iord
Leeriord
Skeenwaldz engh.

Leeriord
Leer iord
Skeen waldz eng.

1 D.v.s. åker