D7:86


(Rubrik:) Åsbo sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Suärkestorp cronehemman 1/2
B.        Norregierdet vthsäde          2 tunnor                 
C.        Mellan gierdet vthsäde        2 1/4 tunno
D.        Södregierdet vthsäde          1 3/4  
E.        Engh till höö                        19 laß
           Någen skog och vthmark til nöd torfften.

(Karttext:)

Sand iord
Sand iord
Sken waldz engh.