D7:87


(Rubrik:) Åsbo sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Näsby cronehemman         2
            både lika store i åker och
            engh, skogh och mark.
1.         Cronehemman                   1    
B.        Norregierdet vthsäde          7 1/4 tunnor                 
C.        Södergierdet vthsäde          7 1/4 tunno
D.        Engh til 24 laß höö.
            God skogh til timber och
            suediefall. Nödtorfftigh
            vthmarck.

2.         Jbidem cronehemman        1    
            står tilförene anteknat
            att det ähr lijka stort
            med det näst skrefne
            hemman.
            Fiskewatn vthi åen om
            wåren til både gårderna.

(Karttext:)

Medelmåtigh eng
Stor åen.
Lind.
Leer iord
Leeriord