D7:88-89


(Rubrik:) Åsbo sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Öffuerbo cronehemman      2
1.         Cronehemman                   1
            hafwer i byemåll 12 alna bred åker.        
B.        Östergierdet vthsäde          5 1/2 tunnor                 
C.        Westergierdet vthsäde       6 1/2 tunno
D.        Engh till höö                      20 laß
E.        Tompt vthsäde                   3/4 tunnor

2.         Cronehemman ibidem        2
            ähr lijka vthi alla lägenheeter med
            nest skrefne hemman.
E.        Tompt vthsäde                   3/4 tunnor      
G.        En åker til Klåckaregården i
            Åsbo, vthsäde                   1 tunnor3.         Grönelund cronehemman   1
            går i skifte med Öffuerbo i
            åker, eng, skog och mark och
            hafuer i byemål 24 alna bred
            åker.           
B.        Östergierdet vthsäde          11 tunnor                 
C.        Wästergierdet vthsäde       13 tunno
D.        Engh till höö                      40 las

F.        Tompt ibidem vthsäde        1 1/2 tunnor

H.        En åker til Klåckaregården i Åsbo.
            Vthsäde                            3 fierdingar

            Till denne förskrefne by ähr tim-
            mer och suedieskogh, god vthmark
            och någet fiske vthi Lille och Stor-
            åhen.

(Karttext:)

Stor åen.
Skeen waldz engh.
Leeriord
Leer iord
Hård waldz engh.
Lind.
Lill åen.
Hårdwaldz engh.