D7:91


(Rubrik:) Åsbo sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Prästegården Åsbo.
B.        Norregierdet vthsäde          14 tunnor                 
C.        Södregierdet vthsäde          8 1/4 tunno
D.        Engh till höö                       30 laß

            En vth engh, fins igen folio 75, littera Q,
            till höö                  6   las.
            Noch en vth engh, fins igen folio 78, littera L,
            til höö                                 4 laß

            Till Åsbo prestegård ähr ingen
            skogh eller vthmark och inge flere
            lägenheeter, vthan litet fiske i åhen.

(Karttext:)

Lille åen.
Leer iord
Leeriord
Hårdwaldz engh.