D7:92-93


(Rubrik:) Åsbo sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
E.        Timbre cronehemman
F.        Wästergierdet                     2 tunnor                 
G.        Öster[gier]gierdet               1 tunno
H.        Södregierdet                      1 tunnor   
I.          Engh till höö                       12 las
            Nödtorftig skog och vthmark
            och någet fiskewatn i
            åhen.            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Jngemarstorp skattehemman 
B.        Norregierdet vthsäde              7 1/4 tunnor                 
C.        Södregierdet vthsäde              7 1/2 tunno
D.        Engh til höö                            60 laß
            Nödtorfftigh skogh till suediefall
            och annan tarfueskog och någet fiske-
            watn vthi Storåen.
NB.     En wret vthsäde                      1 tunnor
M.       En miölqwarn.
O.        En vthwald sågeqwarn.

(Karttext:)

Timbre.
Stor åen.
Skeen waldz eng.

Store åen.
Leer iord
Tompt hage
Leeriord
Lind
Hård waldz eng
Lille åen
Hård waldz engh.

(Senare anteckning:)

Författad 1639. Johan Larsson Groth.