D7:94


(Rubrik:) Åsby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Räfuetomptan cronehemman 1/2
B.        Norregierdet vthsäde             3 tunnor                 
C.        Södergierdet                         3 1/2 tunnor  
D.        En wreet til                            1 tunnor
E.         En wreet til                           3/4 tunnor
F.         Engh till                                24 laß
            Någet fiske i åhen och
            nödtorfftigh skogh och vth-
            marck.

(Karttext:)

Stor åen.