D7:951


(Rubrik:) Malexanders sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Taskebo cronehemman 1/2
B.        Norregierdet vthsäde     3 1/2 tunnor                
C.        Östergierdet vthsäde      3 tunnor  
D.        Westergierdet vthsäde   2 1/2 tunnor
E.         Engh till höö                  18 laß
            Nödtorfftigh skog och vthmark.
            Vthi denne förskrefne gierden
            ähr trediedelen steen och
            backar.F.        Ormsiötorp cronehemman  1/4
G.        Östergierdet vthsäde         1 1/2 tunnor  
H.        Westergierdet                   1 1/2 tunnor
I.          Engh till höö                     10 laß
            Gott fiske watn i Ormsiöen.
            Någen skogh och vthmarck.

(Karttext:)

Ormsiöen  


1 Sidan paginerad med blyerts i efterhand.