D7:96-97


(Rubrik:) Malexander sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Moo cronehemman          1/2
B.        Norregierdet vthsäde     1 1/2 tunnor                
C.        Östergierdet vthsäde      1 1/2 tunnor  
D.        Wästergierdet                2 tunnor
E.         Sanck måß eng, elack til höö 12 laß.
            Någen skogh och vthmarck.F.        Giockz hult cronehemman 1
G.        Norre gierdet vthsäde       3 tunnor                
H.        Sodregierdet1 vthsäde      2 1/2 tunnor  
I.         Östergierdet                     2 tunnor
K.       Engh til höö                      20 laß
L.        Humblegård til 300 stenger.
           Någen skog och vthmarck.            Notarum Explicatio
                                                                                              
M.       Siöbo cronehemman           1
N.        Östergierdet vthsädet          2 1/2 tunnor                
O.        Wester[gier]gierdit vthsäde 1 3/4 tunnor  
P.         Södregierdet vthsäde          2 tunnor
Q.        Engh til                               20 laß höö
            Gott fiske watn i Somen siöen.
            Någen lägenheet med skogh och
            vthmarck.

(Karttext:)

Somen lacus.                      
1 D.v.s. Södregierdet