D7:98


(Rubrik:) Malexander sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Bränne cronehem-
           
man                          1/4
B.        Norregierdet       1 1/2 tunnor                
C.        Östergierdet       1 tunnor  
D.        Wästergierdet     1 tunnor
E.         Engh till höö       10 laß
            Någen skogh, vthmarck och
            mulebete.F.         Danskebo cro-
            nehemman          1
G.        Norregierdet       3 1/2 tunnor                
H.        Westergierdet     3 tunnor  
I.          Södregierdet      3 tunnor
K.        Engh till höö       25

            Till Danskeboo ähr
            öfwerflödigh skogh
            til timber och
            suediefall.
            Gott fiskewatn i
            Aspelången.

(Karttext:)

Sånd iord
Hård waldz eng
Leer iord
Leeriord
Aspelongen lacus.
Ler iord.