D7:99


(Rubrik:) Högby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Linneberg cronehemman    1
            räntar 6 tunnor, 2 fjärdingar korn   
B.        Westergierdet vthsäde        11 tunnor                
C.        Östergierdet vthsäde          10 1/2 tunnor  
D.        Engh till 24 laß höö.

            Här till ofuanbemälte Lin-
            nebergh ähr nödtorfftigh
            vthmark och skogh till giers-
            le och wedebrand. Flere
            lägenheeter fins till thetta
            hemman intit.

(Karttext:)

Sandiord
Hård waldz engh
Sandiord.
Beteshage
Hårdwaldz engh.