D7:Försättsblad


Geometrica delineatio
eller
Jordebook vthöffwer Giö-
stringz häradh vthi Öster-
göthlandh Wästanstångh, så wäl crone
och skatte som frälse heman som äro belägne vthi byar
medh crono och skattehemman med alle theras tilly-
dande qvaliteter och qvantiteter.

Anno 1638 och 39.
af
Johan Larsson Groth

Opera et calculo
Johannis Laurentii
Gothi.