D7:PåteckningReviderad och jämförd med registret och
jordeboken, i hvilken alla vid registrerin-
gen förglömda chartor utmärkes med 7
Stockholm den 29 Maji 1812
  Peter Westerstrandh