D7:Register 1


Efterskrefne sochner finnas beskrefne vthi
denne Giöstringz häradz geometriska jordebook.

                                                                      Folio

A      Skiäninge stadz ägor nordan åen                1
I        Skiäninge stadz ägor sundan åen            2, 3
C      Hälgona sochn                                           6
Ɔ      Järsta sochn                                            15
e       Eghby sochn                                           19
?       Rinna sochn                                            51
?       Åsbo sochn                                            72
?       Malexander sochn                                  95
?       Höghby sochn                                        99
?       Skruckeby sochn                                  116
?       Hoghsta sochn                                      127
?       Wädersta sochn                                    151
?       Harsta sochn                                         167
q       Hoff sochn                                            171
v       Apuna sochn                                         179
p       Biälbo sochn                                         187