D7:Register 2


Östergiötland
Register öfver boken G7 giord den 12 januari anno 1701.

HÄRADER                  SOCHNAR                     BYAR

                                     Skenninge1                    Skiänninge stads egor               1, 2, 3        9, 102

                                                                             Fällinge samt utjord till             7                195
                                                                                 Wadstena3
                                                                             Fallsberg                                 14
                                     Helgona                          Hageby med Skenninge präst- 10
                                                                                 gårds utjord4
                                                                             Hunnevad                                12
                                                                             Orås med Wastena hospitals    11 
                                                                                 ägor5
                                                                             Sämjetorp                                13
                                                                             Viistena med Skenninge            9
                                                                                 prästgårds utjord6 

                                                                             Ulevii                                       17 
                                     Järsta                              Ullevad                                    17     
                                                                             Uddarp                                    18

                                                                             Börshullt                                   27  
                                                                             Biörnehollmen                           31
                                                                             Barbäck                                   36
                                                                             Blekinsta                                  38
                                                                             Boarp                                      41
                                                                             Bäck                                        47
                                                                             Diseberg                                  23
                                                                             Dagshemet                               26
                                                                             Dala                                         35
                                                                             Egeby med prästegård7            19             48
                                                                             Ekeberg                                   30
Siöstrings8                                                     Fiettmunna                               39             48
                                                                             Hanarp                                     22
                                                                             Hässlekullen                             34
                                     Egeby9                            Hårkehullt10                             43
                                                                             Hageby                                    49
                                                                             Jungby äng                               4811
                                                                             Kiempehemet                           26
                                                                             Kyrkekulla12                            45
                                                                             Kiellarehollmen                         31
                                                                             Kiishullt                                    47
                                                                             Kårarp                                     46
                                                                             Linnefors                                  22
                                                                             Lönshullt                                   29
                                                                             Lillemålen                                 28
                                                                             Linnestorp                                42            48
                                                                             Lundby                                     33
                                                                             Lagnebruna                              44            50
                                                                             Lagnebruna Norra13                 50
                                                                             Öringe                                      21
                                                                             Rykelsby                                  24            48                                                                                                                                                                                                                                                   Strömskullen                             34
                                                                             Stakenäs                                   4614 
                                                                             Torsebo                                    45

                                                                             Abbetorp                                  58           158
                                                                             Brusarp                               67  51           17915
                                                                             Ermstorp                                   59
                                                                             Haag                                         6616
                                                                             Jorsfälla                                     55
                                                                             Järslätt                                       60           71
                                                                             Kimme                                      63
                                                                             Lusebo                                      61
                                     Rinna                              Lycka                                       64           63
                                                                             Liungstorp                                 71
                                                                             Rinna                                         52           67
                                                                             Stenstorp                                   61           71
                                                                             Säresta                                      67
                                                                             Slättan                                       68
                                                                             Torpa                                        69

                                                                             Bötinge                                      79
                                                                             Blåberg                                      80
                                                                             Baltorp                                       84
                                                                             Dörhullt                                      77
                                                                             Eek                                            83
                                                                             Flathullt                                      76
                                                                             Foremo                                      ibid.
                                                                             Friggestorp                                 85                                                                                                                                                                                                                                                                 Grönlunda                                  89
                                                                             Hulltekiil                                     75
                                     Åsbo                               Hollmshullt                                 83
                                                                             Jngemarstorp                              93
                                                                             Klockaregården                          8817
                                                                             Korarp                                       75
                                                                             Kårby                                         85
                                                                             Lindhullt                                      73
                                                                             Mörkeskoug                               90
                                                                             Näsby                                        87
                                                                             Öfverbo                                     88
                                                                             Ormsiötorp                                95 
                                                                             Prästgården                79, 7318   91
                                                                             Påfvelsbo                                   77
                                                                             Rosendal                                    84
                                                                             Räfvetomtan                               94
                                                                             Sättra                                         75
                                     Åsbo                              Staffansbo                                  73
                                                                             Slästorp                                     80
                                                                             Sanden                                       81
                                                                             Suärkestorp                               86
                                                                             Tuddebo                                    79
                                                                             Timbre                                       92
                                                                             Taskebo                                     95         
                                                                             Wiisäter                                      83
                                                                             Bränne                                        98
                                                                             Danskebo                                   98
                                     Malexander                   Giökshullt                                    96
                                                                             Moo                                           96
                                                                             Siöbo                                         97

Giöstrings19                                                  Axsta                                        105
                                                                             Ånarp                                        110
                                                                             Blixtorp                                     111
                                                                             Gulldringstorp                            115         117
                                                                             Högby med prästegård20           101
                                                                             Hammaren                                114
                                                                             Klockarslåtten                           10021
                                                                             Linneberg                                  99
                                     Högby                          Lärketorp                                  109
                                                                             Norby                                       106
                                                                             Olofstorp samt Wadstena          113 
                                                                                            hospitals utjordh22
                                                                             Skogssiö                                   102
                                                                             Slommetorp                              107
                                                                             Tifved                                       105
                                                                             Ullkallf                                      113

                                                                             Gulestigen                                 123
                                                                             Hårsekiöpet                              118
                                     Skruckby                     Höllje                                        121
                                                                             Skruckeby                                116
                                                                             Siögarp                                     119
                                                                             Lille Siögarp                              119
                                                                             Wiringe                                     122
                                                                             Wammelby                                124

                                                                             Bocketorp                       141    134          13323
                                                                             Beletorp                                    138
                                                                             Bockegården                             128          13324
                                                                             Finketorp                                  150
                                                                             Grönelund                                 143           133
                                                                             Gullstigen                                   135
                                                                             Hogsta                                       129
                                                                             Klockaregården                         129          13325
                                                                             Kraksta                                     133
                                     Hogsta                         Kålstorp                                    139
                                                                             Kumbleby                                  141          147
                                                                             Kiällery                                      146          128
                                                                             Lille Liuna                                  131
                                                                             Liuna                                         137          
                                                                             Miärdevii                                   147           14826                                                                                                                                                                                                                                         Möörby                                     145
                                                                             Tippelshöga                               138
                                                                             Torp                               13327  142

                                                                             Blacksta                                     157
                                                                             Huarnäs                                     158
                                                                             Hygnesta                                   166           178
                                                                             Karleby och Karlebytorp 15828 165           179, 183
                                                                             Klockaregården29                      158
                                     Wädersta                    Lundby                                      154           158
                                                                             Nybble                                      162           160
                                                                             Sochnedal                                  163
                                                                             Wälsberg30                                153
                                                                             Wädersta med prästgården 15831 160        170
                                                                             Wahlby                        17932     155          158

                                                                             Bodsgård                                   170
                                     Harsta                          Harsta                                       169
                                                                             Östa                                           ibid.

                                                                             Furåsa                                       177           178
                                     Hoff                             Håff                                           173           174 
                                                                             Skånistorp                                 172

                                                                             Apuna                                       181           182
                                                                             Klockaregården                         18133   
                                                                             Karlebytorp                 15834     183           165
                                     Apuna                          Luna                                          179           183
                                                                             Walla och Wallatorp35                185
                                                                             Uttersta                                      186

                                                                             Bristorp                        20936    189           201
                                                                             Bielleby                        20237     206
                                                                             Biellebo med prästgård               20138       210           189
                                                                             Elgsiö                           19439     191           192
Giöstrings40                                                  Hilletorp                                     202
                                     Biellbo                         Ramsta                                       192
                                                                             Snoppetorp                                189           19841  
                                                                             Marsta                                       195
                                                                             Önstorp                        19342    200
                                                                             Yffvertorp                                  198           209

Aska                         S:t Pehr                         Wadstena stads och
                                                                             hospitals ägor 7, 11, 113, 195,
                                                                                                   20143.                            
1 Skenninge tillagt av annan hand
2 Siffrorna i denna kolumn här och nedan tillagda av annan hand
3 samt utjord till Wadstena tillagt av annan hand
4 med Skenninge prästgårds utjord tillagt av annan hand
5 med Wastena hospitals ägor tillagt av annan hand
6 med Skenninge prästgårds utjord tillagt av annan hand
7 med prästegård tillagt av annan hand
8 D.v.s. Göstrings
9 D.v.s. Ekeby (ändrat till detta med blyerts ms)
10 Fel för Härkehult
11 Jungby äng 48 tillagt av annan hand
12 D.v.s. Kröklekulla
13 Norra tillagt av annan hand
14 D.v.s. Stekanäs
15 67 och 179 tillagt av annan hand
16 Haag 66 tillagt av annan hand
17 Klockaregården 88 tillagt av annan hand
18 79, 73 tillagt av annan hand
19 Korrigerat från Siöstings ms (troligen av annan hand)
20 med prästegård tillagt av annan hand
21 Klockarslåtten 100 tillagt av annan hand
22 samt Wadstena hospitals utjordh tillagt av annan hand
23 141 och 133 tillagt av annan hand
24 Bockegården 128 133 tillagt av annan hand
25 Klockaregården 129 133 tillagt av annan hand
26 148 syns skrivet av den ordinarie handen
27 133 tillagt av annan hand
28 och Karlebytorp 158 tillagt av annan hand
29 Klockaregården tillagt av annan hand
30 D.v.s. Walsberg
31 med prästgården 158 tillagt av annan hand
32 Wahlby tillagt av annan hand
33 Klockaregården 181 tillagt av annan hand
34 158 tillagt av annan hand
35 Wallatorp tillagt av annan hand
36 209 tillagt av annan hand
37 202 tillagt av annan hand
38 med prästgård 201 tillagt av annan hand
39 194 tillagt av annan hand
40 Korrigerat från Siöstings ms (troligen av annan hand)
41 Snoppetorp 189  198 tillagt av annan hand
42 193 tillagt av annan hand
43 Aska ... 201 tillagt av annan hand