D8:1-2


(Rubrik:) Bobergz häradh      Wallersta sochn

                         Notarum Explicatio

1.            Giötewij skattehemman   1
                hafwer i byamåll 40 alnar bred åker
A.                            Östergierdet                12 1/2         
               Vthsäde i                                                    tunna
B.                            Westergierdet              12 1/4
C.            Engh till 34 laß höö.
                Detta hemman hafuer en skattevthiord i Narfuery folio 3
                sub numero 10.
                Detta hemman hafuer en vthiord i Hälgarp folio 6, num. 3

2.             Cronehemman jbidem    1/2
                hafuer i byeskiffte 24 alnar bred åker
A.                            Östergierdet                7 1/2         
               Vthsäde i                                                    tunna
B.                            Westergierdet              7 1/4
C.            Eng till 20 laß höö.

3.             Cronehemman jbidem    1
                hafuer i byemåll 32 alnar bred åker
A.                            Östergierdet                10 1/2         
               Vthsäde i                                                    tunna
B.                            Westergierdet              10 1/4
C.            Engh till 26 laß höö.

4.             Cronehemman jbidem    1
                hafuer i byemåll 32 alnar bred åker
A.                            Östergierdet                10 1/2         
               Vthsäde i                                                    tunna
B.                            Westergierdet              10 1/4
C.            Engh till 26 laß höö.
                Till Giötewy ähr skog till stöör, giersle
                och wedebrand till nöd torfften och god
                vthmark och mulebete
5.            Biuggarp cronehemman  1
D.                            Norrgierdet                9 1/4         
               Vthsäde i                                                   
E.                            Södergierdet              10 1/4
F.            Engh till 26 laß höö. Någen skog och vthmark
                till nöd torfften.
                Detta hemman hafuer enskijlte ägor både i åker och
                engh.


                En skatte vthiordh belägen i Hälgarp
                ähr hijt transporterat som lyder till skatte-
                gården här i Giötewij, n. 1, hafuer i
                byemåll 10 alnar bred åker.
A.                            Norrgierdet                3 1/4 tunna  
               Vthsäde i                                                   
B.                            Södergierdet              3 tunnor
C.            Engh till 6 laß höö.

                En skatte vthiord i Narfuery hijt transporterat
                som och lyder till skattegården i Giötewy, n. 1,
                hafuer i byemåll 7 alnar bred åker
                                Östergierdet               2 6/8 tunna         
               Vthsäde i                                                   
                                Westergierdet             2 1/4 tunna
               
Engh till höö                                4 las

(Karttext:)

Skeenwaldz engh full med skogh
Landz wägen ifrån Skiänninge till Huseby fiöll.
Skeenwaldz engh full medh eke skogh.
Suart mylla
Muljord
Suartmylla, något leerblandat
Leer blandat iord.
Granbacka
God hård waldz engh.
Leerjord
Biörkelera
Giärdes eng
Skilnan emellan Narfuery och Giötewy
Leer blandat jord.
Leer blandat jord.
Hårdwaldz engh
Scala ulnarum

(Annan, senare anteckning:)

10 ??? hela charte ???, 8 för Giötewi