D8:10


(Rubrik:) Bobergz häradh

                         Notarum Explicatio

1.            Melingsta cronehemman      1
               hafuer i byemåll 15 alnar bred åker
A.                            Norregierdet                12 1/2      
               Vthsäde i                                                      tunna
B.                            Södregierdet                 10 1/4
C.           Engh till 20 laß höö.

2.            Cronehemman jbidem          1
               hafuer i byemåll 12 alnar bred åker
A.                            Norregierdet                11 1/2      
               Vthsäde i                                                      tunna
B.                            Södregierdet                 9
C.           Engh till 17 laß höö.

3.            Cronehemman jbidem
               hafuer i byemåll 10 alnar bred åker
A.                            Nårregierdet                 9 1/2 tunna     
               Vthsäde i                                                     
B.                            Södregierdet                 7 1/2 tunna
C.           Engh till 14 laß höö.

4.            Frelsehemman jbidem          1
               hafuer i byemåll 10 alnar bred åker. Och ähr
               lijka stor med nästförskrefne cronehemman.

5.            Frelsehemman jbidem
               hafuer i byemåll 10 alnar bred åker
A.                            Norregierdet                 6 1/2 tunna     
               Vthsäde i                                                     
B.                            Södregierdet                 5 tunnor
C.           Engh till 10 laß

6.            En skatte vthiord till Amna, fins folio 28,
               hafuer i byeskiffte 3 alnar bred åker
A.                            Norregierdet                 2 1/2     
               Vthsäde i                                                 tunnor            
B.                            Södregierdet                 2
C.           Engh till 4 laß höö.

              Till Millingstorp ähr skog till stöör-
              giersle och brensle och vthmark till nöd-
              torfften.

(Karttext:)

Här tager Melingsta1 ägor widh
En tompt
Dung iord
Gierdes engh
Suartmylla, någet leerblandat jord
Suartmylla, någet leerblandat jord
Hård waldz eng
Hårdwa<l>dz engh
Dung iord.
Suartmylla, någet leerblandat jord.

1 Ovanför Melingsta står Ramstadz (möjligen samma hand) ms